Czy strop TERIVA jest zgodny z Eurokodem?

/ / Archiwum

W 2012 roku wprowadzono dla stropów gęstożebrowych (belkowo-pustakowych) nową normę PN-EN 15037 Prefabrykaty z betonu Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Pomimo tego, że mija już 5 lat od tych zmian, większość producentów w Polsce nie dostosowała się do obowiązującej normy PN-EN 15037.

Norma PN-EN 15037 wymaga zastosowania do obliczeń konstrukcji stropu norm zharmonizowanych z grupy Eurokodów tj. EN 1990; 2002; EN 1992-1-1:2004; EN 1991-1-2:2004 co zostało wyraźnie określone w zestawieniach norm przywołanych w normie PN-EN 15037.

KONBET Poznań dostosował swoje produkty do nowej, obowiązującej normy i spełnia wszystkie standardy w zakresie Eurokodów.

Stare dokumentacje zostały opracowane w oparciu o wycofaną w 2010 roku Polską Normę PN-B-03264:2002. Należy zauważyć, że nowe normy (Eurokody) pociągają za sobą szereg zmian dotyczących ugięć, badań, kontroli jakości, a przede wszystkim wprowadzając wyższe współczynniki bezpieczeństwa (różnica w stosunku do PN-B-03264:2002 wynosi ok. 20%) co wpływa na zwiększenie obciążeń obliczeniowych, a to z kolei przekłada się na konieczność zastosowania większej ilości stali w wyrobie.

Producenci – z wyjątkiem naszej firmy – wybierają starą normę krajową PN-B-03264:2002 ponieważ jest tańsza w produkcji. Jeden z najbardziej popularnych stropów w Polsce tj. TERIVA 4.0/1 ma deklarowaną nośność 4,0kN/m2 (jest to obciążenie charakterystyczne), podczas gdy w rzeczywistości wg eurokodów ma on nośność tylko na poziomie 3,2kN/m2.

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny fakt, że jednostki certyfikujące proces produkcji stropów nie weryfikują (nie ma takiego wymogu) dokumentacji technicznych wyrobów. Dokumentacja stropu Teriva 4.0/1 autorstwa PPPU Inventa Sp. z o.o. wraz z aneksem 01/11 nie została opracowana z uwzględnieniem Eurokodów. Jest to stara dokumentacja, opracowana wg. nieaktualnych i wycofanych już polskich norm.

Producenci produkując wyrób w oparciu o dokumentację zgodną ze starą, wycofaną normą PN-B-03264 z 2002r. (a nie w oparciu o EUROKOD 0,1,2), poświadczają nieprawdę, oznaczając swoje wyroby znakiem CE i wprowadzają go do obrotu na masową skalę.

Zdominowany przez małych producentów rynek, utrwala patologiczne sytuacje, lecz tylko środowisko konstruktorów i projektantów ponosi formalną odpowiedzialność za stosowanie stropów niezgodnych z eurokodem.

Do grupy stropów nie uwzględniających wymagań eurokodów, opracowanych wg starych, wycofanych norm należą:
TERIVA I, TERIVA I BIS, TERIVA II, TERIVA III, TERIVA NOVA, TERIVA 4.0/1, TERIVA 4.0/2, TERIVA 4.0/3, TERIVA 6,0; TERIVA 8,0

Na rynku dochodzi więc do bardzo groźnej sytuacji, gdyż przez producentów zostają wprowadzeni w błąd zarówno projektanci, inwestorzy jak i kierownicy budów.

W przypadku uszkodzenia budowli lub wystąpienia katastrofy budowlanej odpowiedzialność spada na kierownika budowy, jako świadomego uczestnika procesu budowlanego.

TOP