Konferencja TISNOB 2014

/ / Archiwum
Konferencja TISNOB 2014

W dniach 19-21 listopada 2014 roku w Poznaniu odbyła się IV Krajowa i II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, która poświęcona była istotnej tematyce jaką jest „Trwałość i Skuteczność Napraw Obiektów Budowlanych”.

Organizatorami konferencji były: Wydział Budownictwa i Inżynierii  Środowiska Politechniki Poznańskiej, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytut budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz Department of Civil Engineering Auburn University USA. Jednym ze sponsorów wydarzenia była firma KONBET POZNAŃ. Prezes firmy KONBET, dr inż. Artur Kisiołek wygłosił krótką prezentację na temat „Innowacyjnych systemów stropowych”.

Na konferencji pojawiło się wielu specjalistów, którzy wygłosili swoje referaty przed licznie zgromadzonym gronem naukowców i specjalistów zarówno z Polski jak i z zagranicy, a także studentów.

Dobrą atmosferę i klimat sprzyjający przeprowadzeniu konferencji zapewniła znakomita lokalizacja jaką była restauracja Brovaria na poznańskim Starym Rynku.

Następna konferencja odbędzie się za dwa lata.

TOP