Nowoczesne technologie w budownictwie – BUDMA 2023

/ / Aktualnosci

W konferencji zorganizowanej podczas targów BUDMA 2023 uczestniczyło ponad sto osób, które przywitał, otwierając konferencję, mgr inż. Andrzej Piątkowski, prezes CUTOB PZITB w Poznaniu. Uczestnicy konferencji wysłuchali prelegentów i laureatów konkursu zatytułowanego Nowoczesne Technologie w Budownictwie.

W pierwszej części zaprezentowano wykłady konferencyjne, dotyczące nowoczesnych technologii w różnych dziedzinach budownictwa. Jako pierwszy wystąpił dr inż. Radosław Szczerbowski, (Politechnika Poznańska) z wykładem zatytułowanym „Współczesne kierunki rozwoju technologii fotowoltaicznych”. Drugim prelegentem był mgr inż. Jakub Zając (Politechnika Śląska), który w imieniu naukowców i autorów, którymi są prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec i mgr inż. Jakub Zając, zaprezentował „Badania polowe stropów panelowych”. Trzecim wykładowcą był prof. dr inż. hab. Tomasz Błaszczyński (Politechnika Poznańska), który wygłosił wykład pt. „Nowoczesne i skuteczne technologie w budownictwie”. Część wykładową zakończył dr inż. Andrzej Górka (Politechnika Poznańska), wystąpieniem zatytułowanym „Nowe produkty dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego”.

W drugiej części konferencji ogłoszono wyniki konkursu zatytułowanego „Nowoczesne technologie w budownictwie 2023”, a dotyczącego prac doktorskich, magisterskich i inżynierskich. Wyniki konkursu ogłosił prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski, przewodniczący jury konkursu, w skład którego wchodzili: prof. UPP dr inż. hab. Anna Szymczak-Graczyk, dr. inż. Barbara Ksit, dr. inż. Edmund Przybyłowicz i mgr. inż. Andrzej Piątkowski.

Nasza firma ufundowała nagrodę dla wyróżnionej pracy mgr inż. Dagmary Umerle – praca dyplomowa magisterska: „Projekt stanowiska do badania wentylatorów rewersyjnych z pomiarami pilotażowymi”, promotor: dr inż. Katarzyna Ratajczak.

Gratulujemy zwycięzcom konkursu oraz organizatorom konferencji, która stała na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

TOP