Podsumowanie konferencji REMO 2022

/ / Aktualnosci
Remo 2022

W dniach 06-09.12.2022 odbyła się XVI Konferencja Naukowo-Techniczna REMO 2022 „Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych”.

Organizatorem Konferencji był Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział we Wrocławiu oraz Katedra Budownictwa Ogólnego z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

Patronat nad Konferencją objęli: Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Oddział Śląski, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

W konferencji uczestniczyło ponad 130 osób, reprezentujących wiodące ośrodki badawcze z całej Polski oraz inne instytucje. W trakcie 6 sesji wygłoszono 50 referatów, natomiast podczas sesji plakatowej zaprezentowano 26 posterów. 

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele uczelni, instytutów badawczych, organizacji branżowych, stowarzyszeń konserwatorów zabytków, menedżerowie firm. 

W ramach Konferencji opublikowano ponad 75 artykułów w takich czasopismach jak: Materiały Budowlane (numer: 11/2022), Przegląd Budowlany (numer: 11-12/2022), Izolacje (numery: 10/2022 oraz 11-12/2022) oraz Materials – Special Issue „Renovation Problems in Constructions and Historic Buildings”.

Sponsorami tegorocznej Konferencji byli: STROPY.PL, KEIM, Visbud, FAMAR, Heritage, Prebex oraz Impervius.

TOP